H.C. Andersens Hus

H.C. Andersen forsvinder!

I ”H.C. Andersen forsvinder!” møder eleverne en mere kompleks og dybdegående beskrivelse af H.C. Andersen end den, de fleste kender. Vi stiller åbne og kritiske spørgsmål til Andersens helt særlige selviscenesættelsesevne. Vi fordyber os i nogle af Andersens litterære greb i hans eventyrverden, men også i hans biografier. Vi laver sjove, engagerende og reflekterende øvelser, der introducerer nye måder at læse H.C. Andersen på. Efter undervisningsforløbet anbefaler vi, at I omkostningsfrit besøger museet på egen hånd.

De fleste vil mene, at de kender H.C. Andersen. Den fattige dreng, der blev en berømt forfatter med høj hat, og som skrev ”Den grimme ælling”, der handlede om ham selv. Men virkeligheden er ofte en anden.

Der findes mange myter om H.C. Andersen. Faktisk var han selv med til at skabe en mytisk og tvetydig tåge omkring sin person. Forskere beskriver, hvordan det skarpe billede af H.C. Andersen gradvist forsvinder, jo dybere de graver i hans biografier og eventyr. H.C. Andersen stod aldrig i vejen for et godt eventyr – heller ikke i sine biografier. Samtidig beskrev han ved flere lejligheder, at ikke engang han kunne finde ud af, hvem han var.

Alligevel var han usædvanligt dygtig til at iscenesætte sig selv, endda på mange forskellige måder. Han havde en yderst veludviklet sans for at spille på de rigtige tangenter i de rigtige sammenhænge.

I både sine breve, sine eventyr, på fotografier og i sin kunst eksperimenterede han med at fremstå i forskelligt lys. Måske søgte han at finde det bedst mulige lys. Og hvis vi skal være helt ærlige: Gør vi så ikke alle sammen netop det? Og måske er det ikke så skidt endda?

I ”H.C. Andersens forsvinder!” fordyber vi os i nogle af Andersens tvetydigheder i både eventyr og biografier. Vi stiller åbne og undrende spørgsmål og forsøger sammen at nå frem til nye erkendelser om Andersen, verden… og os selv? Vi perspektiverer til de mekanismer, der findes overalt omkring os i dag. For er der slet ikke noget godt at sige om de, i nutiden meget udskældte, såkaldte ”falske” selviscenesættelser?

 

Den lille havfrue
Efter forløbet kan eleverne gå videre i udstillingen
Foto

Lærke Beck Johansen

©

Museum Odense

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Forløbet underbygger, at eleverne:
• reflekterer over Andersens tvetydige selviscenesættelser i både biografi- og eventyrværker – og hvordan dette kan perspektiveres til nutiden
• reflekterer over museal formidling af Andersen og generelt
• arbejder metodisk med tekster igennem kreative arbejdsprocesser
• arbejder metodisk med anvendelse af relevante litterære metoder
• arbejder metodisk med litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske perspektiveringer