Lemvig Museum

Lemvigegnens historie

Forløbet skal give eleverne en forståelse af Lemvigegnens historie og særpræg og kan være med til at sætte fokus på stedets "udkantsplacering" gennem historien.

Undervisningen kan emnemæssigt tilpasses den enkelte klasse. Udstillingerne belyser Lemvig bys historiske udvikling fra middelalder til nutiden, og museumsbesøget kan med stor fordel kombineres med en byvandring, hvor der kan fortælles om arkitektur og byggeskik, næringsgrundlag, handel, fiskeri og studedrift. Dertil kan samspillet mellem Lemvig købstad og oplandet inddrages.

Som en vigtig del af egnens historie indgår også vestkystens strandingshistorier.

Lemvig-fiskeri
Lemvig Fiskeri
Foto

Lemvig Museum

©

Lemvig Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Yderligere priser:
Kontakt museet
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HHX, HTX, STX
Fag:
Historie

Se alle tilbud fra: