Det Grønlandske Hus i København

Mosaikmysteriet – udendørs undervisningsforløb

Et GPS-undervisningsforløb om de grønlandske street art-mosaikker i København.

Et gratis GPS-undervisningsforløb til grundskolen baseret i København, der kan gennemføres i skolens lokalområde. Forløbet er udviklet og baseret i Det Grønlandske Hus i København. Opgaver og kort over mosaikker er at finde i appen Useeum under profilen Det Grønlandske Hus. Opgaverne giver eleverne indblik i street art-genren og kunstneren Landic Projects æstetiske udtryk og intention med værkerne. Eleverne lærer om, hvad det vil sige at være grønlænder i Rigsfællesskabet, og reflekterer over begreber som fordomme og åbenhed. Eleverne skal samarbejde, diskutere og afprøve æstetiske processer med inspiration i Landic Projects mosaikker.

Link til lærerens side: https://www.sumut.dk/da/skoletjeneste/mosaikmysteriet-gratis-udendoersf…

Blok 16 Nuuk © Martine Lind Krebs
Blok 16 Nuuk
Foto

© Martine Lind Krebs

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
40 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Materialet er udarbejdet til dansk og billedkunst samt historie og samfundsfag til udskolingen. Materialet kan også anvendes tværfagligt, til teknologiforståelse samt af mellemtrinnet. Materialets formål er at være inspiration til arbejde med Grønland og Rigsfællesskabet på en ny og undersøgende måde samt blive klogere på genren street art og tilegnelsen af medborgerskabsfølelse. Opgaverne er udarbejdet til brug ude i byen, der hvor de grønlandske mosaikker befinder sig, men kan også gennemføres på andre udearealer eller på selve skolen.

Dansk
Undervisningsforløbet er med til at fremme elevernes forståelse for tekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Opgaverne arbejder med at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. I opgaverne træner
eleverne deres beherskelse af sproget i samspil med deres klassekammerater. Eleverne skal i mosaikmysteriet udvikle deres analytiske indstilling til emnets kulturelle udtryksformer. Eleverne møder i dette undervisningsforløb kulturfællesskabet i Rigsfællesskabet.

Billedkunst
Undervisningsforløbet fremmer elevernes kompetencer i at opleve, producere og analysere billeder. I opgaverne skal eleverne iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Eleverne skal arbejde med mosaikkernes plane og rumlige form, de skal tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle og kommunikationsmæssige former som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former. Gennem undervisningsforløbet skal eleverne udvikle deres kundskaber om kunst, som den fremstår i lokale og globale kulturer.

Historie
Undervisningsforløbet fremmer elevernes sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk
overblik og reflekterer over opgavernes indhold i forhold til deres hverdags- og samfundsliv. I
undervisningsforløbet bliver eleverne fortrolige med dansk kolonihistorie og Danmarks kulturelle
forbindelser med Grønland gennem Rigsfællesskabet. I opgaverne arbejder eleverne kritisk-analytisk og vurderende med relevante historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i en kontinuitet via begrebet kolonialisme og forandring ved at anvende et kritisk blik på egen og andres forståelse for kultur- og samfundsforhold i Rigsfællesskabet. Opgaverne har til formål at styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet med henblik på, at de forstår, hvordan de selv og deres livsvilkår og samfund er historieskabende, så de opnår forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

Samfundsfag
Undervisningsforløbet fremmer elevernes viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling
til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal i opgaverne afprøve deres aktive deltagelse i et demokratisk samfund, heri Rigsfællesskabet. I opgaverne skal eleverne træne deres kritiske tænkning og værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. De skal opnå en forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. I opgaverne skal eleverne forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler for deres egen deltagelse i samfundet.