Bornholms Museum

Skolen i gamle dage

Vi skal øve bogstaver, skrive med griffel – og op til tavlen.

Skoletiden står for døren – men hvordan var det før i tiden? Hvad skulle børn lære? Hvordan skulle de opføre sig? Frk. Steenberg henter sine elever ved døren, og to og to går vi uden lyd op i skolestuen. Her skal vi synge morgensang, øve bogstaver og skrive med griffel på skifertavler. Vi skal også ”møde” elever fra Rutsker Nordre Skole i 1922 og høre om, hvordan deres skoledag var.

Oplægget er styret af Frk. Steenberg, således at børnene selv oplever, hvordan det var at være barn/gå i skole før 1956. Efter skolegangen vil der blive samlet op, og vi snakker om, hvad vi har oplevet. Børnene skal sætte ord på forskelle og ligheder, godt og dårligt.

Før besøget:

Snak om børns vilkår før og nu. Læs gamle børnebøger (opbyggelige historier, moralske historier). Se på gamle fotos af børn (hvilket tøj havde de på?). Snak om, hvad regler er (hvorfor har man regler?). Snak om gamle og nye børnenavne (tidligere mere almindeligt at blive opkaldt efter mor/far, eller bedsteforældre/royale). Øv jer på en morgensang – gerne en salme. Øv bogstaver – eget navn.

Efter besøget:

Tur til skoler i området. Besøg af forældre, bedsteforældre, oldeforældre, der fortæller om deres skoletid.

Besøg evt. et ældrecenter, eller kontakt den lokale pensionistforening eller Ældre Sagen, og spørg, om de vil komme og fortælle.

den gamle skolestue
Skolestuen på Bornholms Museum
Foto

Sanne Steenberg Hansen

©

Bornholms Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for bornholmske skoler , 600 kr. for lejrskoler
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Kulturelle udtryksformer og værdier

Sproglig udvikling