Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center

Vores sted

Dansk Arkitektur Center er mødestedet for arkitektur, design og byudvikling i Danmark. Vi inviterer børn og unge til tankevækkende undervisningsaktiviteter og klæder dem på til at se på byer og arkitektur med nye øjne. I vores arkitekturundervisning skærper vi elevernes opmærksomhed på arkitektur, byggeri og byudvikling og giver dem redskaber og sprog til at håndtere aktuelle problemstillinger i faget. På den måde styrker vi elevernes evne til selv at påvirke, hvordan arkitektur og byer udvikler sig omkring dem – både nu og i fremtiden.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I DAC tilbyder vi det mest omfattende udbud af undervisningsforløb inden for arkitektur og byudvikling. Undervisningen tager afsæt i læring, der rummer kulturel empati og en grundlæggende humanistisk forståelse og respekt for vores omverden. Vi inddrager lokale og virkelighedsnære problemstillinger, som kan motivere eleverne i deres læring. I vores pædagogik arbejder vi med situeret og stedsrelateret læring, som vi udfolder i en lang række arbejdsmetoder fra designproces og mock-ups til byrumsanalyser og digitale værktøjer. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

I DAC inddrager vi elevernes egne erfaringer i opgaveløsningen, så de selv får mulighed for at agere ’eksperter’. Vores undervisning udvikler elevernes kompetencer i innovation, entreprenørskab og bæredygtighed, og samtidig får de et skærpet blik for deres omverden og de omgivelser, de indgår i. Vi tilrettelægger altid undervisningsforløbene, så de understøtter nye forenklede fælles mål i de relevante fag.

BLOX/Dansk Arkitektur Center
Foto

Rasmus Hjortshøj

©

Dansk Arkitektur Center / BLOX

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

20 96 93 42

Kontakt:

Luise Josephine Holm-Rathje
31 54 51 38
Yderligere information:

Mandag til fredag kl. 10-12