Museum Sønderjylland - Arkæologi

Museum Sønderjylland - Arkæologi

Vores sted

Museet Arkæologi er en del af Museum Sønderjylland. Arkæologi er landsdelens arkæologiske museum og foretager udgravninger over hele Sønderjylland. Museet afholder løbende særligt tilrettelagte forløb om arkæologi og oldtid for børn i og udenfor for undervisningssituationen.

I museets udstillinger vises historien om Sønderjyllands oldtid gennem mere end kvart million år: de første spor af mennesker i området, Danmarks ældste grav og største egekiste, prægtige våbenfund fra Ejsbøl Mose samt klenodier, værksteder og stuer fra historisk tid.

Desuden har museet en frilandsafdeling med bindingsværkshuse, en mølle, en smedje, en bullade og et mindre bulhus. Bag frilandsmuseet kan man se rekonstruerede oldtidsminder.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Med udgangspunkt i arkæologi og den lokale og regionale danmarkshistorie inden for perioderne: forhistorie, vikingetid og middelalder tilrettelægges der undervisningsforløb for alle aldersgrupper.

Læringen er dialogbaseret og procesorienteret. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes aktive deltagelse, erfaring og refleksion. Det er i gennem dialog, gruppearbejde, historiefortælling samt mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, at eleverne bliver indført i kulturhistorien.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Alle læringstilbud understøtter grundskolens læreplaner, herunder de enkelte fags kompetence- og vidensmål samt læringsmål samt daginstitutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål. Læringen på museet såvel som udenfor museet f.eks. på arkæologiske udgravninger har desuden til formål at styrke børn og unges historiske bevidsthed og dannelse.

På det arkæologiske museum opnår eleverne viden, erkendelse og oplevelser omkring  fortid og nutid, men de møder også  dem som arbejder med fortiden og historien som deres fag.

Museet Arkæologi skoletjenesten undervisningstilbud
Arkæologi er også forskning

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

65 37 07 71

Kontakt:

Merete Boel Essenbæk
65 37 07 71
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud:
kl.9.00-15.00

Pris for entré:
Gratis for elever i grupper og unge under 18 år

Se evt. vores undervisningstilbud HER