Museum Vestsjælland årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Museum Vestsjælland 2018-19.
Piger ordner vasketøj

 Data fra Museum Vestsjælland. Hent data som pdf ved at klikke på billedet.

Partnerskaber har fortsat haft stor betydning for den samlede undervisningsindsats hos Skoletjenesten Museum Vestsjælland i det forgangne skoleår.

Til nye partnerskaber hører Ringsted kommune, som ønsker at give flere folkeskoler mulighed for at arbejde med åben skole. Der har ligeledes været drøftelser med ZBC-byggeri i Slagelse om et partnerskab, som har resulteret i, at alle elever fra grundforløb 1 i andet halvår af 2019 skal have en del af deres undervisning på Slagelse Museum. Projektet ”Fra kulturbærer til kulturskaber” har sat gang i en dialog om et fortsat partnerskab med henholdsvis Høng Gymnasium og HF samt Odsherreds Gymnasium. Som afslutning på det treårige projekt KUNSTkammerater udviklede vi et undervisningsforløb med fokus på æstetiske læringsprocesser i samarbejde med en performancekunstner. Forløbet blev afviklet i efteråret sammen med kunstneren, men et partnerskab med Kalundborg Kommune gør det muligt at køre videre med forløbet efter projektperiodens udløb. Vi har indgået samarbejde med Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse om at udvikle et undervisningstilbud i relation til Kalundborg Middelalderfestival i uge 35 2019 for elever i Kalundborg Kommune.

Der har desuden været fokus på kvalitetssikring, markedsføring og fortsat drift af Kulturbussen. I forbindelse med projektledelse af Kulturbussen har vi igangsat et udvidet samspil mellem de deltagende kulturinstitutioner om et pædagogisk samarbejde.

Museum i børnehavehøjde

Med afslutningen af det pædagogiske laboratorie ”Lille Valdemars eventyr” har Skoletjenesten Museum Vestsjælland samlet resultater og refleksioner fra projektet i en podcast.

I det pædagogiske laboratorie undersøgte vi, hvordan man kan arbejde med brugerinddragelse i forbindelse med at skabe en udstilling for børnehavebørn. Podcasten blev udviklet sammen med en kollega fra museet, der har erfaring med journalistik og produktion af podcast.  Fokus i podcasten er den metode, vi anvendte i brugerundersøgelsen, og hvordan vi implementerede brugerundersøgelsens resultater i udstillingen og det tilhørende forløb. Den primære målgruppe for podcasten er formidlere og undervisningsansvarlige fra de eksterne læringsmiljøer, mens den sekundære målgruppe er pædagoger fra dagtilbudsområdet. Formatet er et samtaleprogram mellem den undervisningsansvarlige fra museet og en professionel vært med det formål at lave let tilgængelig faglig formidling.

Arbejdet med podcasten har givet ny viden om alt fra teknisk udstyr, praktik omkring optagelse af reallyd til tilrettelæggelse. Podcast-formatet var en ny måde at arbejde med vidensdeling på i Skoletjenesten, og der har efterfølgende været stor interesse blandt kolleger om metoden. Denne viden er blevet delt igennem en studiegruppe, en medarbejderdag og kollegial sparring.

De erfaringer, der er kommet ud af arbejdet med dagtilbudsområdet i det pædagogiske laboratorie, har ført til yderligere samarbejdsdrøftelser med såvel kultur- som dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, Professionshøjskolen Absalon og Teatret Fair Play. Der er indgået et nyt samarbejde med Sorø Kommune om et partnerskab mellem Sorø Museum, lokale børnehaver og udøvende kunstnere om at tilrettelægge kulturforløb for førskolebørn med fokus på æstetiske læreprocesser.

Nye basisudstillinger

Museum Vestsjælland er i færd med at redefinere sig selv og sine udstillinger. Seks af de kulturhistoriske museer skal have nye grundfortællinger og et strammere fokus. I forbindelse med dette arbejde har Skoletjenesten Museum Vestsjælland bidraget med en målgruppeanalyse. Vi har givet vores bud på, hvilke perioder og tematikker der kunne være særligt interessante at arbejde med indenfor de overordnede grundfortællinger, og har beskrevet hvilke målgrupper de forskellige museer har et særligt stort potentiale for at nå. Ligeledes har vi bidraget med input, til hvordan udstillingsprocessen kan inddrage brugerne i udviklingsfasen.

Kontakt

Marlene Reinholdt Kramm Skoletjenesten undervisningstilbud

Marlene Reinholdt Kramm

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland
Tlf
41 37 92 53
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Museum Vestsjælland

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Museum Vestsjællands tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.