Vikingeskibsmuseet 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Vikingeskibsmuseet 2019-20
Glade børn på vikingeskib
Nøgletal fra Vikingeskibsmuseets årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Københavns Kommune
  • Roskilde Kommune
  • Kattingeværk
  • Rosenkilde Skole
  • Designmuseum Danmark

Projekter:

  • Naturvidenskabsfestival

 

Det forgange skoleår har, foruden den daglige drift og udviklingsprojekter, været kendetegnet ved særligt to ting: organisationsændringer ved årsskiftet 2019-20 og corona.

Status for afdelingen ved udgangen af 2019 var en markant elevfremgang for året, hvilket skyldes flere faktorer. Dels var der tale om en øget fokus på markedsføring via forskellige kanaler, dels et fokus på partnerskaber med kommuner og skoler. F.eks. udvidede afdelingen i efteråret partnerskabet med Roskilde Kommune til også at være en del af kommunens naturvidenskabsfestival.
I løbet af vinteren blev chefstillingen for afdelingen slået op, og besat pr. 1. januar 2020. Foruden at indeholde Skoletjenesten, Publikumsformidlingen, Sejladstjenesten og Bookingen, blev også museets café og butik tilføjet til afdelingen. De publikumsrettede aktiviteter blev samlet i én afdeling. Fokus har efterfølgende været på rollefordeling og samarbejde mellem den nye chef og de enkelte områders ansvarspersoner og så de enkelte ansvarspersoner imellem i en ny og større afdeling.
I det tidlige forår 2020 blev teamleder for Publikumsformidlingen ansat og er UUA’erens tætteste samarbejdspartner.

Arbejdet med det pædagogiske laboratorie udviklede sig efter hensigten, men blev sat på standby i forbindelse med corona-nedlukningen. Dog er resultaterne fra det pædagogiske laboratorie fra den forgange 3-årige udviklingsperiode blevet integreret i undervisningspraksis – i særdeleshed i nogle af de mest bookede undervisningsforløb.

 

Specialområdet: Elever inden for autismespektret

I efteråret igangsatte vi et samarbejde med Rosenkilde Skole – en del af Autismecenter Vestsjælland. Her fik vi indgåede erfaring og indblik i arbejdet med elever inden for autisme-spektret. Særligt havde vi fokus på stilladsering af undervisningsforløbene, f.eks. ved gentagende brug af billedmateriale og piktogrammer. Disse tiltag skaber ro, overblik og tryghed i læringssituationen. Således lænede vi os op af principperne i NEST-pædagogikken og har efterfølgende integreret arbejdet til vores almene forløb. F.eks. har vi ved flere af forløbene introduceret piktogrammer og har til stadighed et øget fokus på en tydelig rammesætning af forløbene og aktiviteterne.

 

Corona-krisen: Virtuel undervisning

Med coronas indtog i marts 2020 måtte vi i afdelingen sætte vores aktiviteter i bero. Det betød, at vi måtte tænke i alternative formidlingsformer. Vi forsøgte os med korte undervisningsfilm på Facebook, hvor vi lod det være op til vores målgruppe på forhånd at ønske emner for filmene via Facebook. Vi fik særligt erfaring inden for to områder: For det første kræver formatet god teknik, planlægning af en drejebog og en underviser, der har tæft for denne formidlingsform. For det andet fik vi fat i et andet segment end vi plejer; kvinder mellem 30-45 år. Ofte er museets segment mænd (formentlig qua genstandsfeltet) og kvinder over 50 år.

Kontakt

Kathrine Noes Sørensen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Kathrine Noes Sørensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Vikingeskibsmuseet
Tlf
46 30 02 54
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Vikingeskibsmuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Vikingeskibsmuseets tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Vikingeskibsmuseets undervisningstilbud