Om arrangementet

Dato
Sted
Statens Museum for Kunst. Sølvgade 48-50, 1307 København K
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!

”OrdVærkSted” - Med sprogskoler på museum

Flere og flere kulturinstitutioner oplever en stigning i antallet af sprogskoler og sprogskolelærere, der sammen med deres kursister integrer museer og kulturinstitutioner i danskundervisningen. Men hvad er det egentlig for læringspotentialer, der gemmer sig på kulturinstitutioner for sprogkursister? Hvordan øger mødet med kunst og kultur kursisternes kompetencer inden for danskfaget? Og hvordan kan skoletjenesten tilrettelægge læreprocesser, der er med til at skabe læring og nye kulturelle referencerammer for sprogkursister?
Dato
Sted
Statens Museum for Kunst. Sølvgade 48-50, 1307 København K
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!
Elever tegner på Statens Museum for Kunst

På temadagen sætter vi særlig fokus på sprogkursister og går helt tæt på praksis, erfaringer og didaktik til denne målgruppe Du får mulighed for at afprøve undervisningsforløbet ”OrdVærkSted” i praksis og får samtidig et indblik i tankerne og teorien bag forløbet. Forløbet vandt i 2015 den europæiske sprogpris for dets bidrag til udvikling af læring af fremmedsprog og udvikling af kulturforståelse.

Julie Maria Johnsen og Anette Skov der har arbejdet med undervisnings- og udviklingsarbejdet bag forløbet faciliterer workshoppen og videndeler omkring de erfaringer SMK har med sprogskoler og kursister. Sprogkursister i Danmark følger danskundervisning, der er tilrettelagt ud fra deres behov, niveau og læringsforudsætninger, og det overordnede mål med undervisningen på sprogskolerne er at kunne interagere med danskerne på dansk og få en indsigt i dansk kultur og samfundsforhold. Kursisterne på landets sprogskoler har vidt forskellige baggrunde og kommer med hver deres kulturelle bagage, og det spiller en rolle i læringsprocessen.

På temadagen giver sproglærer Ditte Dræby en kortlægning af kursisterne på sprogskolerne, skitserer niveauopdelingen, giver et indblik i didaktikken bag undervisningen og giver sit bud på, hvordan museer og kulturinstitutioner konkret kan spille en aktiv rolle i sprogundervisningen. Bemærk, at du skal medbringe et billede til denne workshop (se næste side).

Program

10:15 Ankomst, kaffe/te

10:40 – 12:10 Workshop: OrdVærkSted ved Julie Maria Johnsen og Annette Skov

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 14:30 Oplæg og workshop: Med sprogskoler på museum ved Ditte Dræby

14:30 – 14:45 Pause

14: 45 – 15:30 Workshop: Mulighed for at ideudvikle på eget undervisningsforløb til forløb på egen institution (mulighed for at få sparring fra Julie, Annette og Ditte)

 

Praktisk info

  • Temadagen afholdes den. 7. juni 2016 på Statens Museum for Kunst
  • Tilmeldingsfrist: 23. maj kl. 12.00 til mrd@skoletjenesten.dk
    Oplys gerne ved tilmelding, navn på deltager, arbejdssted, stilling, e- mail og tlf. nr.
  • Maks. deltagerantal: 25 personer (først til mølle- princippet)
  • Bemærk at mødetidspunkt er kl. 10.15 ved personaleindgangen ved SMK (ligger på bagsiden af hovedindgangen). Da museet først åbner kl. 11.00 skal vi gå samlet ind fra personaleindgangen.
  • Til temadagen er der en lille forberedelsesopgave: Som en del af workshoppen bedes du medbringe et billede af en genstand, et værk eller et sted i udstillingen, som I typisk inddrager i skolebesøg. Hvordan fortæller I normalt om det til elever? Og hvordan vil du fortælle om det til en voksen, der er i gang med at lære dansk? Medbring billedet digitalt eller på print.

Kontakt

Lise Sattrup Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i