Om arrangementet

Dato
Sted
Geologisk Museum, Sølvgade 48-50, 1350 København
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!

Motivation

På denne temadag skal motivation belyses og diskuteres ud fra forskning og praksiserfaringer. Vi zoomer både ind på faktorer, der kan arbejdes med i undervisningen og får indblik i, hvad der rør sig hos de unge når det handler om læring.
Dato
Sted
Geologisk Museum, Sølvgade 48-50, 1350 København
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!
Skelethoved på Geologisk museum

Beskrivelse

Mange undervisere oplever at unge mangler motivation i undervisningen, og på trods af et øget fokus på unges motivation ses et stort frafald på ungdomsuddannelserne. Men mangler de unge motivation for uddannelse og læring eller er der andre forklaringer på, at de unge tilsyneladende opfattes som umotiverede? I dag tales der i stigende grad om motivation som en situationsbestemt tilstand, hvor motivation ikke er noget eleverne har eller ikke har, men påvirkes af en række faktorer i læringsmiljøet og rammesætningen af det. Det betyder, at man kan arbejde målrettet med motivation også selvom man kun har eleverne i kort tid og ikke kender dem.

Program

9.00 Velkomst og kaffe

9.15 Oplæg v. Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning om unges lyst til læring
Hvordan kan unges motivation for uddannelse og læring ses i lyset af de aktuelle brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet? Og hvilken betydning får det for underviserens rolle i den konkrete undervisningssituation?

10.45 Dialog/spørgsmål

11.00 Pause

11.15 En praksisfortælling om elevernes deltagelse og involvering v. Jane Bendix, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arken

11.35 En praksisfortælling om motivation gennem rammesætning af opgaver i undervisningen v. Sara Tougaard, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Statens Naturhistoriske Museum

12.00 Frokost

12.45 En praksisfortælling om at skabe motivation ved at fokusere på relationer v. Taus Christiansen, underviser på Arbejdermuseet

13.05 En praksisfortælling om hvad der motiverer elever i eksterne læringsmiljøer v. Carsten Moelbeck, lærer på Valhøj Skole i Rødovre

13.25 Afrunding

13.30 Tak for i dag

 

Materialer fra temadagen

Kontakt

Lise Sattrup Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i