Pernille Haugaard Jensen

Pernille Haugaard Jensen Skoletjenesten
Når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske et bestemt sted hen, må man først og fremmest finde hende der, hvor hun er, og begynde der.
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Naturcenter Amager Strand
21 69 32 15

Arbejdsområder
 

  • Drift og udvikling af undervisnings- og læringstilbud på Naturcenter Amager Strand for daginstitutioner, indskoling, mellemtrin og udskoling
  • Udvikling og afholdelse af kurser til lærere, pædagoger og studerende
  • Fondssøgning
  • Samarbejde med eksterne aktører som Astra, Naturvidenskabsfestivalen, Kriblekrable, Københavns Professionshøjskole, Folkekirkens Skoletjeneste og Naturvejleder Danmark
  • Supervision af kollegaer og studenterundervisere
  • TR-arbejde

Faglig profil
 

  • Naturfagsdidaktik (engineering, fællesfaglig naturfagsprøve, Mikroforsker og BioBlitz)
  • Projektledelse
  • Innovative naturfaglige projekter

Udvalgte udgivelser
 

Baggrund
 

Pernille er uddannet lærer i blandt andet biologi og idræt og har i 2013 taget en diplomuddannelse i Naturfagenes didaktik. Pernille har gennem det meste af sit arbejdsliv beskæftiget sig med udvikling af undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, herunder 23 år i København ZOO og halvandet år på Københavns Befæstning, med fokus på det naturfaglige og tværfaglige område. Målgrupper for undervisningstilbuddene har varieret mellem familiegrupper, institutionsbørn, skoleelever, gymnasie- og lærere/pædagoger samt børn og unge i fritidstilbud. Pernille har siden 2014 været med til at opbygge og udvikle Naturcenter Amager Strand fra centerets opstart.