Papirmuseet

Besøg for ungdoms- og erhvervsuddannelser

Besøg Papirmuseet og lær om papirfremstilling i hånden og på maskinen. Hele processen fra råmateriale (klude) til færdigt produkt (papir) kan opleves på museet, og alle får lov til at lave deres eget papir.

Papirmuseet tilbyder et forløb med spændende oplevelser for studerende på ungdoms- og erhvervsuddannelser. De studerende vises rundt i den gamle "Bøtte", som tidligere var stedet for det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik. Her lærer de om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen, og alle prøver at øse deres eget håndgjorte papir sammen med museets papirmagere. Processen fra råmateriale (klude) til færdigt produkt (papir) formidles i forløbet, og herudover kommer vi ind på Silkeborg bys historie, som hænger uløseligt sammen med Silkeborg Papirfabrik. Alt efter skole, fag og ønsker fra underviserne kan vi vinkle forløbet og inddrage relevante emner. Fokusområder kunne være miljø, industrialisering eller papirhistorie.

Papirmuseet, øsebøtten, skoletjenesten
Øser, gausker og læggestolsdreng arbejder ved øsebøtte.
©

Papirmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk, Design, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Studerende lærer om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen. De får forståelse for hele processen fra råmateriale til færdigt produkt.

Alle får lov til at øse papir.

Studerende får indblik i Silkeborg bys historie og dens unikke kulturarv.