Den Blå Planet

Er arowanaen sur?

Kan man se på en fisk, om den lever på bunden eller ved overfladen? Har fisk, der lever i overfladen, egentlig brug for en sandbund? Eleverne indretter modeller af fiskenes levesteder.

I grupper får eleverne udleveret en fisk, som de skal observere. På baggrund af iagttagelser og diskussion afgør de fiskens levested og indretter en model af levestedet. 

Målet er, at elevernes arbejde med at indrette modelakvarierne skærper deres observationer af fiskenes udseende og adfærd i de store udstillingsakvarier.

Book forløbet her.

Elever undersøger forskellige typer vand (varmt/koldt, salt/fersk).
Foto

Per Fløng

©

Den Blå Planet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
45 kr.
Yderligere priser:
Gratis + skolebillet til Den Blå Planet 45 kr. pr. elev og pr. lærer.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne får kendskab til, at der er forskellige levesteder i vandet, og at fiskens udseende og adfærd hænger sammen med levestedet.

At eleverne får konkrete erfaringer med at undersøge og diskutere fisks udseende.

At eleverne indretter modelakvarier, som anskueliggør de forskellige fisks behov.

Se alle tilbud fra: