Den Blå Planet

Evolution i fiskenes verden

Hvem kom først – hajer eller lungefisk? Er vores forfader en mislykket fisk?

Eleverne diskuterer grundlæggende begreber inden for evolutionsbiologien med hovedvægt på homologi, analogi, og konvergent udvikling hos fisk. Diskussionen baseres på elevernes egne iagttagelser af adfærd og bygningstræk hos levende fisk i udstillingen. Eleverne arbejder i mindre grupper og indsamler selv data med iPads som værktøj. Instruktøren fra Den Blå Planet aktiverer udvalgte dyrearter i udstillingen og guider eleverne gennem dataindsamlingen og diskussionerne. 

Afslutningsvis konstruerer eleverne selv et stamtræ over fiskenes udvikling, som baseres på dataindsamlingen. Undervejs diskuteres menneskets slægtskab med fiskene og vores overraskende nære slægtskab med en af akvariets mest besynderlige fisk. 

Det er en fordel, at klassen som minimum har biologi på C-niveau eller har arbejdet med begreberne homologi, analogi, og konvergent udvikling på forhånd. Der kan med fordel anvendes rapportskrivning efterfølgende. 

Book forløbet her

Evolution i fiskenes verden
Foto

Anders Engrob

©

Den Blå Planet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
45 kr.
Yderligere priser:
Gratis + skolebillet til Den Blå Planet 45 kr. pr. elev og pr. lærer.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HTX, STX
Fag:
Biologi

Se alle tilbud fra: