Politimuseet

Forbrydelse og straf

Hvad kunne betragtes som en forbrydelse i middelalderens Danmark? Hvordan straffedes forseelser dengang, og hvordan har synet på forbrydelser og straffe ændret sig igennem tiden og frem til i dag?

Undervisningsforløbet tager eleverne med ud på en historisk tidsrejse, der vil give syn for hvordan forskellige samfunds- og menneskesyn har defineret forbrydelser og begrundet straffe. Vi skal se på politiets rolle som bødler igennem historien, og hvordan forskellige styreformer igennem tiden har anskuet forbrydere, forbrydelser og straffe. Sanserne bringes i spil, når eleverne kommer helt tæt på tidligere tiders straffeformer: fedelen og den nihalede kat, mens museets gamle detentionscelle danner ramme for diskussion af bl.a. isolationsfængsling og brugen af tortur før og nu.

Forbrydelse og straf
Forbrydelse og straf
Foto

Politimuseet

©

Politimuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Politik, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
- Eleverne kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af historien.
- Eleverne kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvordan et samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.
- Eleverne kan sammenligne tidligere tiders straffeideologi med den nuværende.
- Eleverne kan forklare, hvad der tidligere er blevet fordømt som forbrydelser og hvordan disse forbrydelser blev straffet.
- Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvordan målet med at straffe har ændret sig.
- Eleverne kan diskutere, hvad straffemetoder kan udsige om et samfund.
- Eleverne kan diskutere sammenhæng mellem demokrati og retsstat (heriblandt retssikkerhed og menneskerettigheder)

Se alle tilbud fra: