GeoCenter Møns Klint

Fugle - dinosaurernes nulevende efterkommere

Deltagerne lærer om fuglearternes evolution, systematik og feltbestemmelse i naturen samt dataanvendelse i naturvidenskaben.

Hvordan er fuglearterne opstået som efterkommere af dinosaurerne? Og hvordan kan vi lære fuglearterne at kende som udgangspunkt for at samle viden og forståelse for deres rolle i det økologiske system? Gennem introduktion til fuglens karakteristika og systematik afprøver deltagerne artsbestemmelse af fugle ud fra oplæggets vejledning i feltobservationer. I efterbehandlingen vises eksempler på feltmaterialets anvendelse i naturvidenskaben, fuglenes betydning som bl.a. miljøindikatorer og som en del af menneskets samspil med naturen.
Forløbet tilgodeser unges og voksnes undervisning i naturvidenskabelige fag, hvor der arbejdes med naturvidenskabelig metodik, og metodikken fra kurset kan med udbytte videreføres på skolen med indsamling af data om fuglearterne og deres forekomst efter introduktionen på GeoCenter Møns Klint.

Fugle dinosaurernes nulevende efterkommere
Vandrefalk
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
135 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Biologi

Se alle tilbud fra: