Ringsted Galleriet

IND I KUNSTEN

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets aktuelle udstilling vil eleverne blive introduceret til klassiske billedkunstneriske teknikker og materialer i mødet med den nyeste samtidskunst.

På denne workshop tages der udgangspunkt i Ringsted Galleriets aktuelle udstilling. Forløbet starter med praktiske tegneøvelser i udstillingen, hvorefter eleverne selv prøver kræfter med tilsvarende materialer og teknikker, som den udstillede kunst. Se Ringsted Galleriets hjemmeside for dets nuværende program.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’plane og rumlige flader’

Materialer: varierende

Varighed: 3-4 timer (kan justeres efter behov)

Børn og unge møder samtidskunst
Installation view fra udstillingen, Idiosynkrasi III, 2020
Foto

Heidi Hove

©

Heidi Hove

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Projektopgaven, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)