Kulturskolerne

Kulturpakke - Breakdance - Skole: 0.-10. klasse

Gennem dans, fysisk teater og akrobatik opdager eleverne dansens muligheder og kroppens udtryk. Der afprøves forskellige breakdance-moves og eksperimenteres med dynamisk koreografi.

Denne Kulturpakke tager udgangspunkt i urbane danseformer, underviserne er professionelle dansere fra Uppercut Danseteater.

Kulturpakken tilrettelægges efter elevernes klassetrin. Vi starter med opvarmning af hele kroppen. Herefter er der introduktion til grundlæggende breakdance-moves og akrobatiske elementer, som alle kan være med på. Vi har det sjovt med at danse sammen og slutter med at vise hinanden, hvad vi har lært.

Formål

  • Eleverne tilbydes et supplerende tilbud inden for sundhed og bevægelse
  • Eleverne oplever glæden ved at bruge kroppen som fortæller, de træner sanser og fantasi og får boostet deres energi og trænet evnen til koncentration.

Forberedelse og særlige forhold

  • Eleverne skal være iført tøj, de kan bevæge sig i, indendørs kondisko og medbringe noget at drikke.
  • Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at alle er med fra starten. Opvarmningen varer ca. 30-45 minutter.

Underviser

Uppercut Danseteater www.uppercutdanseteater.dk

Hvor: Kulturskolerne, Store sal
Varighed: Én dag, kl. 9.00-12.00
Periode: 2020: Uge 43 og 44, 2021: Uge 5 og 12

Børn danser breakdance

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Dansk, Drama, Idræt, Musik
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget idræt:

0. KLASSE
KROP OG BEVÆGELSE
Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.

1.-2. KLASSE
ALSIDIG IDRÆTSUDØVELSE
Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

DANS OG UDTRYK FASE 1
Færdighedsmål: Eleven kan bevæge sig rytmisk til en variation af musikformer.
Vidensmål: Eleven har viden om kroppens grundlæggende bevægelsesmuligheder.

3.-5. KLASSE
Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.
Færdighedsmål: Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk.
Vidensmål: Eleven har viden om variationer i bevægelser inden for dans og udtryk.

6.-7. KLASSE
Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.
Færdighedsmål: Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter.
Vidensmål: Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter.

8.-9. KLASSE
Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.
Færdighedsmål: Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.
Vidensmål: Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.