Havhøst

Muslingefarmen 4.-6. klasse

Et besøg på Bølgemarken kan variere afhængigt af vejr og vind, men vil i hovedtræk bestå af følgende typer af aktiviteter:

1. Praktisk arbejde ifm. drift af Bølgemarken: Høst, vedligehold og såning af “muslingestrømper”.
2. Videnskabeligt arbejde med havnens organismer: Fx muslingedissektion og mikroskopering af vandprøver.
3. Tilberedning af muslinger og fællesspisning.

I foråret gyder de vilde blåmuslinger i Københavns havn, og vandet bliver på kort tid fyldt med millioner af muslingelarver. For havbonden er dette den travleste tid på året, da det er nu, han skal fange muslingeyngel til næste års høst og luge ud på sin Bølgemark, så den ikke bliver overbegroet af tang, muslinger, rurer og alle de andre gevækster, der myldrer frem i havnen.

Under et besøg på Bølgemarken får I mulighed for at prøve kræfter med nogle af de mange opgaver, som havbonden dagligt tumler med. I lærer om havnens liv og oplever, hvordan maden bliver til, ­fra mikroskopiske muslingelarver i havnen til dampende varm muslingesuppe.

"Muslingefarmen" finder sted på Kalvebod Bølge, ud for Marriott Hotel. Vi mødes ved container 7, lige ved siden af Kajakhotellet. Der kan være koldt og blæsende, så husk varmt og praktisk tøj, der godt kan tåle at blive beskidt. Der vil være smagsprøver på muslinger, men husk alligevel madpakker, særligt hvis forløbet strækker sig over frokost.

Skolen i Sydhavnen har netop hevet et par fuldvoksne muslingestrømper op.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
4000 kr.
Yderligere priser:
4000 kr. + moms. Gratis for folkeskoler i Københavns Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Madkundskab - Mad og sundhed, Madkundskab - Madlavning, Madkundskab - Måltid og madkultur, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Havhøsts blå skoletjeneste giver skoleklasser mulighed for at prøve kræfter med havbondens virke og med alle sanser at få indblik i havnens økosystem og øje for sammenhængen med de store, globale fødevaresystemer. Havhøst arbejder netop med disse temaer og et afsæt i vores produktion af muslinger, østers og tang i Københavns havn.

Se alle tilbud fra: