Den Hirschsprungske Samling

Queer Zahrtmann - et gratis undervisningsmateriale udviklet i samarbejde med LGBT Danmark

"Queer Zahrtmann" er et tværfagligt undervisningsmateriale til udskolingen, som kan bruges i klassen. Materialet er udviklet af Den Hirschsprungske Samling, Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum i tæt samarbejde med LGBT Danmark. Det indeholder seks temaer med tværfaglige opgaver om kunst, køn, seksualitet og identitet i et historisk og nutidigt perspektiv.

En queer kunstner
I materialet går vi tæt på en række af maleren Kristian Zahrtmanns værker, som vi i dag kan betegne som queer. Queer kommer fra engelsk og betyder ‘skæv’ eller ‘mærkelig’. Queer var tidligere et negativt slangord for homoseksuelle, men har i dag fået en meget bredere betydning. Queer kan både være noget, man gør, og noget, man er. Queer kan bruges til at beskrive handlinger, der udfordrer de normer og forestillinger om køn, kønsroller og seksualitet, der er fremherskende i samfundet. Queer kan også være et fælles navn for alle dem, der ikke ser sig selv i forlængelse af samfundets normer for køn og identitet. I materialet bruger vi queer-begrebet til at pege på det uventede og udfordrende i Zahrtmanns kunst. Det gælder hans blik for smukke mænd og stærke kvinder såvel som hans iøjnefaldende selvportrætter.

Download materialet
Materialet er gratis og består af en lærerintroduktion, et elevark og en PowerPoint-fil. Lærerintroduktion og elevark kan downloades i lav opløsning her på siden. Grundet filstørrelse skal PowerPoint-fil, lærerintroduktion og elevark downloades i høj opløsning på Den Hirschsprungske Samlings hjemmeside her

Materialet er udviklet i forbindelse med udstillingen 'Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab', som har været vist på Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling fra 2019-2020.

Kristian Zahrtmann: Adam i Paradis, 1914. Privateje. Foto: Ole Akhøj
Kristian Zahrtmann: Adam i Paradis, 1914. Privateje.
Foto

Ole Akhøj

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Medier, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Materialet er tværfagligt og imødekommer Fælles Mål for fagene dansk, historie, samfundsfag og billedkunst samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. I lærerintroduktionen kan du se en oversigt over de kompetence- og læringsmål, som materialet sigter mod at understøtte, inddelt efter fag.

Se alle tilbud fra: