Nyt Viborg Museum

Rigets by i midten

På denne byvandring fortæller vi om, hvordan mødestedet Wibergis blev til byen Viborg. Vi fortæller, hvordan byen voksede og udviklede sig i middelalderen, og hvordan vi i dag kan se spor efter middelalderens Viborg i gaderne. Viborg var gennem 600 år det centrale mødested i Jylland for konge, kirke, lov og ret. Viborg var rigets by i midten.

Turen starter på toppen af Borgvold.

Vi går en runde i byen fra Borgvold, over Domkirkepladsen, videre til Volden, gennem Sct. Mogensgade, op til Nytorv og tilbage til Domkirkepladsen igen. Den guidede tur appellerer til elevernes egen nysgerrighed og inviterer til dialog omkring magt i dag. 

Forberedelse

Det er en god idé, at eleverne har haft om middelalderen.

Husk fornuftigt tøj og fodtøj.

Efterbehandling

Turen giver inspiration til yderligere snak om arvefølgen og monarkiet i Danmark i dag. Hvordan er monarkiet anderledes i dag end i middelalderen? Turen giver også inspiration til en snak om magt generelt. Hvem har magten i Danmark i dag?

Rigets by i midten /Jodi
Rigets by i midten
Foto

Jodi

©

Viborg Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Projektopgaven, Samfundsfag
Læringsmål:
Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med den danmarkshistorie, som knytter sig til Viborg. Eleverne får en forståelse for, hvordan magten har ændret sig i Danmark gennem tiden. Eleverne får skubbet til deres nysgerrighed i forhold til deres by.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden. Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Se alle tilbud fra: