Skagens Kunstmuseer

Skagensmalerne og Det moderne gennembrud

Omvisning i samlingen

På omvisningen får eleverne en grundig introduktion til skagensmalerne og den tid, de levede i. Eleverne vil sammen med omviseren gå på opdagelse i udvalgte hovedværker og snakke om inspiration, farver, komposition og motivvalg. Den kulturelle bevægelse Det moderne gennembrud løb som en bølge gennem Europa i slutningen af 1800-tallet. Kunstnerkolonien i Skagen var en del af den bevægelse, og det havde indflydelse på deres motivvalg, maleteknik og livsførelse. Frontløberne i den nye bevægelse provokerede ved at sætte spørgsmålstegn ved gamle værdier og traditioner. De var bl.a. fortalere for den personlige frihed, lighed mellem kønnene og individets ret til et selvstændigt liv. Vi ser på, hvordan de nye tendenser kommer til udtryk i skagensmalernes kunst. Vi taler endvidere om, hvad det var, der fik kunstnerne til at komme til Skagen, og hvad kunstnerkolonien kom til at betyde for byen. Endelig bliver kunstnerkolonien i Skagen sat ind i en bredere national og international sammenhæng.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelser af malerierne undervejs.

Klassen kan med fordel arbejde med undervisningsmaterialet "Det moderne gennembruds kvinder" før, under eller efter besøget. Download materialet gratis her.

Detalje af kunstnerfrisen fra Brøndums Spisesal på Skagens Museum
Foto

Skagens Kunstmuseer

©

Skagens Kunstmuseer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk

Se alle tilbud fra: