H.C. Andersens Hus

Specialforløb i Ville Vau – forløb for specialklasser (forkortet, 1,5 t.)

I undervisningsforløbet for specialgrupper oplever eleverne levende fortælling på et højt kunstnerisk niveau. De får også lov til selv at skabe deres egne eventyr – både sammen med formidleren under improvisationsteatret, men også under den frie leg og opdagelse i Eventyrlandet. Formidleren fører eleverne igennem en tryg, sjov og udfordrende rejse ind i Andersens eventyrunivers og elevernes egen fantasi. Formidleren kontakter jer før undervisningsforløbet, så indholdet og niveauet passer til gruppen.

Specialforløbet begynder med en levende fortælling. Her fører formidleren eleverne ind i et af Andersens eventyr, og giver dem lov til at fordybe sig i den eventyrlige verden.

Efter fortællingen tager formidleren eleverne med ind i et eventyrligt klædeskab, hvor de hver især kan forvandle sig til den rolle eller karakter, de ønsker. De får mulighed for at vælge imellem en lang række flotte og særprægede kostumer, som kan hjælpe dem på vej i deres fantasifulde forvandling. Når eleverne er klar til at udleve deres eventyrfortælling, begiver de sig sammen med formidleren ind i Eventyrlandet, hvor formidleren improviserer en historie ud fra de roller og idéer, eleverne har valgt. Eleverne er aktive og medskabende under hele teaterimprovisationen. Under teaterimprovisationen møder formidleren eleverne, hvor de er, og som de er.

Dernæst er der fri leg i Ville Vaus smukke scenografi, hvor eleverne må udforske, lege og skabe nye historier i hele scenografien. Teaterlys og musik sætter stemningen for legen i de mange scenografiske rum, og de mange æstetiske indtryk indgår som en vigtig del af oplevelsen. Afslutningsvis reflekterer formidleren sammen med eleverne over deres lege, og hvordan de som en del af legen har digtet nye eventyr, på samme måde som H.C. Andersen gjorde det.

Formidleren sørger altid for at tilpasse undervisningsforløbet både til gruppen og den enkelte elev, så alle i gruppen føler sig trygge og stadig udfordres i et passende niveau.

Sanseforløb for multihandicappede

Vi byder selvfølgelig også meget gerne børn med multiple funktionsnedsættelser velkommen indenfor i Ville Vau. Her kan varigheden af forløbet også tilpasses den enkelte gruppe. Formidleren fortæller med få ord et udvalgt H.C. Andersen-eventyr. Historien suppleres med lyde, tøjdyr og andre genstande, som børnene må røre ved. Børnene kommer desuden, efter eget behov og tempo, rundt i scenografien, hvor mange lyd- og farveindtryk venter dem.

Specialforløb
Eleverne vælger deres egne roller, som bliver en del af en fælles forestilling
Foto

Mette Risager

©

Museum Odense

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Dansk, Drama
Læringsmål:
Forløbet underbygger at eleverne:
• reflekterer over H.C. Andersens eventyrverden og dens karakterer
• prøver kræfter med mundtlighed og teaterøvelser i trygge og sjove rammer
• leger med sprog, billeder og fortælling
• veksler imellem at lytte og ytre sig