MUNDU - center for global dannelse

Verdensmål i øjenhøjde

FN har vedtaget 17 nye mål for en bedre verden inden 2030. Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde, og dens realisering kræver handling på alle niveauer. Politikere og parlamenter, foreninger og græsrødder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner - alle, inklusiv dig og mig, kan være med til at tage ansvar for, at Verdensmålenes visioner bliver til virkelighed.

To af MUNDUs dygtige formidlere kommer med et engagerende oplæg krydret med film, quiz og cases, og bringer således målene i øjenhøjde og gør dem håndgribelige. Vi gør jer klogere på, hvad Verdensmålene handler om, hvordan der allerede er gang i indsatsen, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når dem. 

Vi skræddersyr gerne foredraget til jeres målgruppe og formål. 

NB: Foredraget kan nu også bestilles i en coronasikret online-udgave. 

FN lancerer de 17 Verdensmål i New York
©

FN

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
4100 kr.
Yderligere priser:
+ transportudgifter.
Max deltagere:
150 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Geografi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Dansk, Geografi, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Tilbuddet retter sig mod flere fag og tværfaglige projekter. Vi gør jer klogere på, hvad Verdensmålene handler om, hvordan der allerede er gang i indsatsen, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når dem.