Om arrangementet

Dato
Sted
Odense Bys Museer, Kirkesalen, Overgade 48, 5000 Odense C
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som er interesseret i lærersamarbejdet
Pris
Gratis
Copied!

Lærerens rolle i de eksterne læringsrum

Hvordan kan vi styrke undervisningen i eksterne læringsrum gennem inddragelse af læreren?
Dato
Sted
Odense Bys Museer, Kirkesalen, Overgade 48, 5000 Odense C
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som er interesseret i lærersamarbejdet
Pris
Gratis
Copied!

Vi inviterer til en formiddag, hvor vi diskuterer og deler måder at fordele rollerne mellem underviser og den besøgende lærer/pædagog. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra praksis drøfter vi, hvordan man med større udbytte kan inddrage læreren på forskellig vis i læringsrummet.

 

Udbytte

  • Indblik i lærernes /pædagogernes roller i eksterne læringsmiljøer
  • Konkrete bud på hvordan man kan inddrage lærere undervejs
  • Konkrete ideer til at skabe større interaktion mellem lærer og formidler
  • Møde andre formidlere med samme interesse for at udfordre rollefordelingen

 

Facilitering og arbejdsform

Vi lægger ud med en praksisfortælling fra Mette Stauersbøl Mogensen fra Odense Bys Museer, og hvordan det har givet hende et nyt syn på, hvad det fordrer af underviseren at inddrage læreren. Vi inviterer også til, at deltagerne præsenterer eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede rollefordelinger.

Disse praksisfortællinger vil vi bruge i drøftelser, hvor vi udfordrer hinandens oplevelser og definitioner af rollerne i det eksterne læringsrum med henblik på at skabe en ramme for en større grad af udnyttelse af gensidige ressourcer og kompetencer.

 

Program (foreløbigt)

Kl. 09.30-09.45
Velkomst

Kl. 09.45-10.30
Indlæg Mette Stauersbøl Mogensen – en konkret hændelse

Kl. 11.30-11.00
Summepause og opstilling af spørgsmål og udfordringer

Kl. 11.00-11.45
Indlæg fra øvrige deltagere og drøftelse af muligheder og udfordringer ud fra deltagernes egne erfaringer, vi indsamler ”metoder” til den gode rollefordeling /det gode samarbejde

Kl. 11.45-12.15
Pause med lidt frokost

Kl. 12.15-12.50
Hvad skal /kan jeg gøre? Gruppevis drøftelse og sparring på baggrund af erfaringsudveksling af metoder, hvad kan lærerens rolle være og i hvilke sammenhænge?

Kl. 12.50-13.00
Opsamling og check ud

Elever modtager undervisning på Møntergården

Kontakt

Ulla Kjær Kaspersen Skoletjenesten undervisningstilbud

Ulla Kjær Kaspersen

Koordinator for Fyn, Syd- og Sydøstjylland, Nationalt netværk af skoletjenester
Tlf
30 55 73 46

Måske er du også interesseret i