Om arrangementet

Dato
Sted
Musikmuseet, Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som har interesse for dette emne
Pris
Gratis
Copied!

Inkluderende fællesskaber i eksterne læringsmiljøer

På dette studiegruppemøde vil vi se på eksisterende erfaringer fra to museer og finde ud af, hvordan virkeligheden med specialklasser og inklusion ser ud i folkeskolen i dag.
Dato
Sted
Musikmuseet, Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som har interesse for dette emne
Pris
Gratis
Copied!

Inklusion er i øjeblikket et varmt emne i folkeskoledebatten. Mange museer og andre kulturinstitutioner har gjort sig gode erfaringer med at skabe inkluderende læringsfællesskaber både for elever i specialklasser og i almene klasser.

På dette studiegruppemøde vil vi se på eksisterende erfaringer fra to museer og finde ud af, hvordan virkeligheden med specialklasser og inklusion ser ud i folkeskolen i dag. Med afsæt i det og dine egne erfaringer, vil vi sammen drøfte, hvordan de eksterne læringsmiljøer kan udvikles og spille en større rolle i forhold til skolernes udfordring.

En studiegruppe med dette emne var udbudt i Jylland i efteråret 2019, og vi ønsker nu at tage initiativ til et lignende på Sjælland. På baggrund af mødet undersøges om der er lyst og mulighed for at etablere et større netværk omkring dette tema.

Målgruppe

Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som har interesse for dette emne.
 

Udbytte

  • Indblik i eksisterende erfaringer på området og ”best practice”
  • Konkrete redskaber til at tilrettelægge undervisning, så den imødekommer børn med særlige behov
  • Møde andre formidlere inden for området
     

Facilitering og arbejdsform

Pernille Sommerfelt, Frederiksbergmuseerne og Helle Søndergaard, Louisiana kommer med indlæg om erfaringer med især specialklasse samt en lærer fra specialskolen Kompasset, som har erfaring med brug af eksterne læringsmiljøer i sin undervisning
Med det som udgangspunkt drøfter vi de enkeltes erfaringer og skoletjenesters potentialer og muligheder for indsatser til udvikling af inkluderende læringsfællesskaber.

Studiegruppen faciliteres af Ulla Kjær Kaspersen, koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester.
 

Praktisk

Dato: 26.10.20
Mødetidspunkt: kl. 9.30-13
Sted: Musikmuseet, Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg
Tilmelding: send en mail til ukk@skoletjenestenetvaerk.dk senest den 10. oktober
 

Program (foreløbig)

Kl. 09.30-09.45 Velkomst
Kl. 09.45-10.30 Hvad og hvordan gør vi, hvorfor gør vi det? Indlæg fra de to museumsformidlere Kl. 10.30-10.45 Drøftelser i grupper, evt. en kort walk and talk
Kl. 10.45-11.15 Hvad har skolerne brug for? Indlæg fra specialskolelærer
Kl. 11.15-11.45 Drøftelse af muligheder og udfordringer ud fra deltagernes egne erfaringer
Kl. 11.45-12.15 Pause med lidt frokost
Kl. 12.15-12.50 Hvad er det særlige? Hvad kan også bruges i almene klasser? Gruppedrøftelser
Kl. 12.50-13.00 Opsamling – evt. ønsker til et fortsat netværk /projekt

Kontakt en facilitator

Ulla Kjær Kaspersen Skoletjenesten undervisningstilbud

Ulla Kjær Kaspersen

Koordinator for Fyn, Syd- og Sydøstjylland, Nationalt netværk af skoletjenester
Tlf
30 55 73 46

Måske er du også interesseret i