Museum Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværk

Museum Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværk

Vores sted

Cathrinesminde Teglværk er Museum Sønderjyllands afdeling for dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie.

Museet har hjemme i et bevaret ringovnsteglværk ved Flensborg Fjord.

Teglværket repræsenterer den store teglværksindustri ved fjorden, som siden 1700-tallet eksporterede mursten, tagsten mm. til store dele af Nordeuropa.

På Cathrinesminde Teglværk tilbydes i samarbejde med Broager Skole "En dag i leret", som er en historisk værkstedsaktivitet rettet mod skoleklasser især på 6. klassetrin.

"En dag i leret" skal give eleverne en førstehånds praktisk oplevelse af, hvad arbejde og dagligliv indebar for en arbejder i teglindustrien omkring 1900.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Det er kombinationen af praksisnær autentiske aktiviteter og fortælling/dialog, som skal bygge bro mellem datiden og nutiden. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

De får forudsætninger for at sammenligne datidens forhold og deres egne forhold i fht. hverdagsliv, fritid, arbejdsopgaver/pligter.

De får indblik i det ensformige, monotone arbejdsliv på et teglværk anno 1850 - 1900.

Skoletjenesten undervisningstilbud Teglvaerk
Foto

House of Science, Vidensby Sønderborg

©

House of Science, Vidensby Sønderborg

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

65 37 07 73

Kontakt:

Arne Reggelsen
65 37 07 73
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud:
onsdage kl. 8:00-15:00

Pris for entré:
Voksne: 30 kr Under 18 år: Gratis.

Undervisning skal bestilles min. 14 dage før afvikling

Se evt. vores undervisningstilbud HER