Give-Egnens Museum

Give-Egnens Museum

Vores sted

Emnemæssigt fokuserer museet på de mennesker, der levede på heden og de fattige jorde. Hedebondens liv og virke de sidste 150 år samt stationsbyen er de overordnede temaer i museets permanente udstillinger. Her er genstandene ikke i montrér. Udstillingerne er bygget op i miljøer, hvor det kan se ud som fortidens mennesker blot er gået et øjeblik.
Museet inddrager ofte både udstillinger, historiske værksteder samt udearealer (mark, skov og nyttehave) i formidlingen alt efter tema.

Museet har årligt 2-3 særudstillinger med forskellige temaer og perspektiver på egnens historie.

Give-Egnens Museum har 2000 m2 udstillingsrum og ca. 30 hektar udendørsareal, hvoraf 25 hektar er beplantet med skov. I museumsskoven ligger en populær skovlegeplads.

Give-Egnens Museum er et foreningsdrevet, statsanerkendt, kulturhistorisk museum, hvor vi brænder for formidling.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Museets formidling bygger på en blanding af ord, visuelle indtryk, afprøvning af historiske teknikker og rollespil.
Eleverne inddrages undervejs til at demonstrere konkrete ting for hinanden. Der tales til alle sanser, og der indlægges minimum et element, hvor alle er aktive deltagende f.eks. ved madlavning ved brændekomfuret.

Formidlingen til børn og unge tilpasses elevernes niveau.

Der ligges vægt på at eleverne under og efter besøget kan perspektivere til deres eget liv og muligheder.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Et overordnet formål med museets formidling er at styrke elevernes historiske bevidsthed. Med udgangspunkt i det konkrete: dagligliv, levevilkår, udvikling og afvikling, gives rum for refleksion over eget liv og muligheder.

skoletjenesten undervisningstilbud Give Egnens Museum
©

Give-Egnens Museum

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

75739375

Kontakt:

Give-Egnens Museum
75 73 93 75
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud:

Ring mandag - fredag kl.8.00-16.00 (Besøgstid er efter aftale)

Pris for undervisning:

500 kr. for den første time og 200 kr. for hver efterfølgende halve time.

Indholdet i rundvisning tilpasses efter den enkeltes klasses ønsker.