Spor i Landskabet

Spor i Landskabet

Vores sted

Skolespor er et tilbud primært til udskolingen med fokus på udeundervisning, entreprenørskab og lokal værdiskabelse

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Arbejdet med at etablere Skolesporet vil typisk være et projektarbejde i udskolingen, Her er de primære opgaver at udarbejde en offentlig folder og andre informationsmaterialer.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Eleverne skal ud i landskabet og undersøge og finde de gode historier, som skal indgå i folderen – typisk 8-10 punkter. Det kan være dyrelivet, planter og træer på ruten eller beskrivelser af landskabet og bygningers historier. Fag som historie, dansk og de naturvidenskabelige fag kan alle inddrages i selve projektet.

Skolespor giver mulighed for at trække virkeligheden ind i klasseværelset og skabe en unik sti til gavn for skolen og lokalområdet. På nogle stier er kulturhistorie, biologi og geografi i fokus, mens der på andre stier er fokus på moderne formidling med smartphones.

Spor i Landskabet Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

33 39 42 58

Kontakt:

Anne Sig Kvistgaard
33 39 42 58