Rudersdal Museer – Mothsgården

Rudersdal Museer – Mothsgården

Vores sted

Mothsgården har skiftende udstillinger, som belyser Rudersdal Kommunes historie i både lokalt og internationalt perspektiv. Selve Mothsgården var i slutningen af 1600-tallet lystejendom for gehejmeråd og sprogforsker Matthias Moth. I gårdens hovedbygning er flere oprindelige elementer bevaret. Mothsgården ligger mellem kirken og kroen i Søllerød. Mothsgården er således også et godt udgangspunkt for en ekskursion i Kirkeskoven eller langs Søllerødsø. Madpakker kan spises i haven eller i det nyrestaurerede køkken, som er ført tilbage til 1917. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Tilbuddene i Mothsgårdens skoletjeneste tager udgangspunkt i de skiftende udstillinger på Motsgården. Samtidig giver området omkring Mothsgården med Søllerød Kirke og hulvejen ned mod Søllerød Sø gode muligheder for at undervise i landskabs- og byudvikling fra en lokalt vinkel men med nationalt og internationalt perspektiv.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Omvisningen på Rudersdal Museer bidrager til, at eleverne reflekterer over deres egen hverdag i et historisk perspektiv. Undervisningen udvikles i tæt samarbejde med elever og lærere og vil gerne understøtte den formålsorienterede undervisning og de til enhver tid gældende lære- og læseplaner for grundskole og ungdomsuddannelser.

Rudersdal Museer Mothsgården Skoletjenesten undervisningstilbud
Rudersdal Museer – Mothsgården
Foto

Ole Tage Hartmann

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

46115650

Kontakt:

Anders Bank Lodahl
46115659
Yderligere information:

Et undervisningsforløb på Mothsgården koster 300 kr. for en klasse.