Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Afstemning og Genforening 1920

Emnet er et af kanonpunkterne og forløbet tager derfor udgangspunkt baggrunden for folkeafstemningen i 1920, dens resultater og indlemmelsen Nordslesvig i Kongeriget Danmark efter 56 år under tysk styre.

Forløbet kan afvikles på to forskellige måder. Et kort forløb på ca. en time og et længere forløb som varer ca. to timer.

Kort forløb

Indledningsvis gennemgås i undervisningsrummet forholdene omkring afslutningen af 1. Verdenskrig og Versaillesfreden der bestemte at der skulle stemmes om grænseforløbet mellem Danmark og Tyskland. I udstillingen vil vi kort beskæftige os med valgkampen op til de to afstemningsdage d. 10. februar og d. 14. marts. Herefter arbejder vi videre med emnet, vi ser på og drøfter afstemningsresultaterne samt de billedmæssige udtryk for Genforeningen. Inden forløbet fortsætter på 2. sal hører vi kort om de fire andre afstemninger der blev afholdt i Europa på samme tidspunkt. Forløbet fortsætter på 2. sal hvor vi beskæftiger os med den lange proces det var at få Sønderjylland til igen at blive en del af Danmark. Vi afrunder med at høre om det tyske mindretal, deres vilkår og ønske om en grænserevision.

Pris: 550,- kr.

Langt forløb

Vi starter i undervisningsrummet hvor vi kort hører om forholdene i forbindelse med afslutningen af 1. Verdenskrig, Versaillesfreden og den heri fastlagte folkeafstemninger om grænseforløbet mellem Danmark og Tyskland. I udstillingen på 1. sal vil vi især koncentrere os om valgkampen op til de to afstemningsdage d. 10. februar og d. 14. marts. Valgkampen belyses ud fra de mest udbredte former for valgpropaganda, afstemningsplakater, nødpengesedler og løbesedler.

Der vil her mulighed for at lade eleverne arbejde i grupper.

Herefter drøfter vi afstemningsresultaterne. Hvordan ser de ud set fra Danmark og set fra Tyskland? Det billedmæssige udtryk for Genforeningen drøftes. Inden vi fortsætter forløbet på 2 sal omtales kort det store arbejde der nu skulle gennemføres for at Sønderjylland igen kunne blive en del af Danmark. Der gives en kort omtale af de øvrige afstemninger der blev afholdt i Europa på samme tidspunkt.

I udstillingen på 2. sal ser vi nærmere på nogle af de mange sider af genforeningsarbejdet som blev gennemført hen over de næste par årtier. Vi drøfter forholdet omkring det tyske mindretal som opstod med den nye grænse og deres ønske om en grænserevision.

Også her vil der være mulighed for at lade eleverne arbejde i grupper.

Pris: 1100,- kr.

Emnet kan også indgå i en omvisning over perioden 1848-1920, der er et kronologiforløb gennem Sønderjyllands nyere historie.

Hvornår
Hele året.

1.4. - 31.10.: Mandag - torsdag kl. 8.15 - 15, fredag kl. 8.15-12.00.

1.11. - 31.3.: Tirsdag - torsdag kl. 8.15 - 15, fredag kl. 8.15 -12.00.

Vær tro. Protysk plakat brugt under valgkampen
Bleibe Treu - Vær tro. Protysk plakat. Tekst på baggrund af nationalflagets farver
©

Museum Sønderjylland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Kommunikation, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet bidrager til undervisningen inden for kompetenceområdet kronologi og sammenhæng. Det er med til at give eleverne et kronologisk overblik og redegør for de faktorer og forudsætninger der medførte en markant ændring i samfundet.