Det Kongelige Teater - Ballet

Ballet på skoleskemaet

Lær at lave en balletforestilling, og involvér jeres elever praktisk i kulturarven. "Ballet på skoleskemaet" er et lærerkursus over to dage, hvor vi sammen gennemgår et undervisningsforløb i at iscenesætte en ballet på 4.-5. klassetrin på skolen. Forløbet er udviklet til 12 dobbeltlektioner fordelt enten på 12 uger eller 1-2 temauger, med tilhørerne materialepakke, som vejleder jer gennem hele processsen. I leder selv undervisningsforløbet omkring iscenesættelsen på skolen og modtager undervejs et besøg fra en kunstner på teateret. Det hele afsluttes med jeres eget forestillingsprojekt på skolen.

Der afholdes tre ens kurser, den 12.-13. august, den 18.-19. august og den 30. august og 1. september.

På mange skoler er ballet på skoleskemaet blevet en tradition, hvor de yngre elever glæder sig til, at det bliver deres tur. Lærerkurset ruster dig som lærer eller pædagog til at starte en ny tradition på skolen. I vil opleve, at jeres elever vokser både personligt og socialt, og at f.eks. bogligt udfordrede elever kan finde deres styrker. Lærerkurset giver inspiration til undervisningen i de fleste fag på mellemtrinnet, men vi anbefaler især idrætslærere dette forløb.

Det er vigtigt, at ledelsen og hele lærerteamet bakker op om projektet, da det blandt andet kan kræve nogle skemaomlægninger. Der skal dog som minimum tilmeldes to lærere/pædagoger fra hver skole, men mange lærere oplever, at det giver den bedste proces, hvis hele årgangens lærerteam deltager i lærerkurset.

I skoleåret 2021/22 skal I arbejde med balletklassikeren "Nøddeknækkeren". Materialepakken udleveres fysisk på lærerkurset, men kan downloades digitalt fra den 29. juni på teatrets hjemmeside.

Efter lærerkurset går I selv i gang med jeres indstudering af trin på skolen og modtager undervejs et besøg af en af projektets danseformidlere. I afslutter forløbet med jeres inviterede publikum på skolen inden juleferien.

Undervisningsforløbet består af:

  • Et praktisk lærerkursus på to dage 
  • Et undervisningsmateriale, der tager fat om alle aspekter af iscenesættelsen af en klassiker 
  • En åben prøve for eleverne på teatret, der viser teatrets scenearbejde med den samme klassiker (hvis det er muligt, så lov ikke eleverne noget)
  • Et besøg af en kunstner hjemme på skolen

Undervisningsmaterialet består af:

  • Lydfiler med uddrag fra værkets musik
  • Trinoversigt 
  • Opvarmningsøvelser med musikforslag
  • Produktionskompendium med tips til kostumer og kulisser
  • Lektionsoversigt
  • Videoer af uddrag af koreografien

Datoer for lærerkurser:

Der afholdes tre ens kurser, den 12.-13. august, den 18.-19. august og den 30. august & 1. september. Det er vigtigt, at man kan deltage i hele kurset kl. 8.30-16.30 begge dage.

Alle kurser ledes af 2-3 af teatrets dansere/formidlere, der har flere års erfaring i dette forløb.

Nøddeknækkeren
Fra forestillingen Nøddeknækkeren, Det Kongelige Teater

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Krop, træning og trivsel, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Musik - Musikforståelse
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, Musik
Læringsmål:
Undervisningens fokus:

At eleverne lærer at fortolke og udtrykke et klassisk værk gennem æstetiske læreprocesser.

At eleverne træner kropslig opmærksomhed, motorik, koordination og musikalitet.

At eleverne lærer om demokratiske samarbejdsprocesser og hensynet til andre.

At eleverne får ejerskab over deres kulturarv gennem aktive valg.

At lærere/pædagoger får værktøjer til selv at gøre klassisk scenekunst til en tradition på skolen i et tværfagligt læringsfelt.