Tidens Samling

Barn i det 20. århundrede

Hvordan var det at være barn i 1970'erne? Havde mine bedsteforældre eget værelse? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem min barndom og mine forældres?

Med fokus på barnets vilkår i det 20. århundrede går eleverne på opdagelse i Tidens Samlings permanente udstilling, mens de ser, hører og føler tidligere tiders spor med alle sanser. I museets 9 stuer kan eleverne undersøge og opleve den nære fortid og få en unik vinkel på det at være barn førhen og nu. Temaer, der kan inddrages herunder, er børneopdragelse, revselsesret og barnets plads i familien igennem historien. 

Med udgangspunkt i den nære fortid skal eleverne reflektere over egen samtid, tidligere generationers barndom og eventuelt fremtiden for deres børn. Hvordan har børns skoletid, synlighed og medbestemmelse ændret sig, siden deres forældre, bedsteforældre eller oldeforældre var børn. I opgaverne tages der udgangspunkt i elevernes familiemedlemmers fortællinger om deres egen barndom. Materialet er til brug før, under og efter besøget på Tidens Samling.

Barn i det 20. århundrede

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Entré: Elev 30 kr. / Lærer 50 kr. Vi kan også tilbyde en rundvisning i den permanente udstilling. Rundvisningen varer ca. 1 time og koster 450 kr. Materialet er gratis.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan formulere spørgsmål til og sammenligne tidligere tiders barndomsliv med eget barndomsliv og reflektere over disse.

Eleverne kan forklare sammenhænge/forskelle/ligheder mellem barndomsliv førhen og nu.