Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg LS Control A/S

LS Control er en spændende lokal virksomhed, der ligger i Gelsted.

LS Control er en danskejet virksomhed stiftet tilbage i 1969. Det begyndte med el-motorer og er i dag en højteknologisk udviklings- og produktionsvirksomhed, der laver avanceret styringselektronik og software inden for ventilation, energioptimering og hospitals- og plejesektoren. Ofte er styringerne koblet på nettet og/eller styret via apps.

Vi er knap 60 medarbejdere og har mange forskellige faggrupper ansat. Vi har stigende eksport til Europa og USA. Vi har mange forskellige baggrunde og jobfunktioner, og vi har en god omgangstone i virksomheden. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde og jobfunktioner tæller sælgere, kontorfolk, teknikere, ingeniører, indkøbere, elektrikere og ufaglærte.

Indhold:
Et besøg på virksomheden vil bestå af introduktion til virksomheden, rundvisning og dialog. Der kan også være mulighed for at møde en elektronikfagtekniker lærling.

Hvilke faglige emner kan eleverne blive klogere på? 
Sådan designes og produceres elektronikstyringer (der består af printplader og en masse elektronikkomponenter og nogle spændende processer). 
Noget om ventilation og genvinding af varme i bygninger. 
Den positive indvirkning på CO2-udledningen og klimaet ved at anvende vores produkter. 
Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde og jobfunktioner (sælgere, kontorfolk, teknikere, ingeniører, indkøbere, elektrikere, ufaglærte). 
Fremtiden for elektronikproduktion i Danmark. Vi kan banke Kina af banen!

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

 

Elekronik hos LS Control
Elektronik på højt plan hos LS Control.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Arbejdskendskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.