Experimentarium

Bootcamp i Engineering

Tag din 4. eller 5. klasse med på bootcamp på Experimentarium og lad dem prøve kræfter med ingeniørens arbejdsmetode, hvor de skal arbejde innovativt og undersøgende.

På Bootcampen i Engineering bruger eleverne ingeniørens arbejdsmetode til at løse en konkret udfordring. De skal ikke bare udtænke en løsning, de skal også bygge, teste og forbedre den. Eleverne skal tænke kreativt og innovativt for at finde de bedst mulige løsninger. Deres opfindelser afprøves i Experimentariums udstillinger.

Værkstedet foregår på Experimentarium kl. 10.00-13.30 inkl. frokostpause. Det er gratis men koster entre á 50 kr. pr. elev. Du kan læse mere om værkstedet og booke på vores hjemmeside: https://www.experimentarium.dk/skolevaerksted/book-bootcamp-engineering/

Arbejdet med ingeniørens arbejdsmetode.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Værkstedet er gratis, men koster entre til Experimentarium à 50 kr. pr. elev.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Innovation og entreprenørskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven har viden om undersøgelsesdesign

Eleven kan udvikle enkle produkter

Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed