FILM-X

Cli-fi – producer fremtidsfilm om klima

Cli-fi er en særlig gren af science fiction-genren, hvor filmene især behandler forestillinger om menneskehedens og jordens tilstand i en nær eller fjern fremtid. I dette forløb skal eleverne skabe en filmfortælling med deres egen fremtidsvision, hvor de særligt fokuserer på klimaforandringer.

Hjemme på skolen analyserer I filmklip fra varierende science fiction-film, hvor klimaet er i fokus, og får en fælles forståelse for genrens særlige træk. Eleverne arbejder i filmhold med at udvikle en fortælling ud fra et givent optagestudie og udvalgte baggrundsfilm (scenografier).

Forløbet i FILM-X starter med en gennemgang af cli-fi-filmklip i vores biograf, hvor de to FILM-X-guider giver ny inspiration til elevernes egne film.

Efterfølgende optager filmholdene deres fortællinger i de fire filmstudier, og her forholder de sig til scenografi, fortælling, billedbeskæring med mere. Filmene klippes – der tilføjes indklipsbilleder, musik og effektlyde, der understøtter stemningen og etableringen i deres fortælling.

Forløbet afsluttes i biografen med en fælles filmvisning, hvor vi ser nærmere på filmholdenes genremæssige valg af virkemidler, og processen evalueres.

Skuespillere på vej mod en ny planet i deres rumskib / Studie 3
Skuespillere på vej mod en ny planet i deres rumskib / Studie 3
Foto

DFI

©

DFI

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
780 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Dansk, Håndværk og design, It og medier, Medier, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan identificere og anvende klassiske virkemidler i cli-fi-filmgenren.

Eleven kan udvikle en fantasifuld fortælling i samarbejde med andre og i en given ramme.

Eleven er reflekteret omkring fortælling, scenografi, skuespil og klipning i filmproduktion.

Se alle tilbud fra: