Aaben Dans

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ 7.+8. ÅRGANG. FÆLLESSKAB & INDIVIDUALISME

Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ 7.+8. ÅRGANG.

FÆLLESSKAB & INDIVIDUALISME

Det relationelle og identitetsdannelse er i fokus, når eleverne arbejder med sammenhæng mellem begreberne fællesskab og individualisme. Indgangen går gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde i et kreativt fællesskab, der tager udgangspunkt i dans og koreografi som kunstnerisk udtryk.

Eleverne prøver på egen krop og med konkrete opgaver at skifte mellem at tage ansvar, tage ledelsen og lade sig lede. Gennem fælles erfaringer og refleksioner får de et nyt og nuanceret indblik i klassens sociale struktur og dynamik. Det giver dem redskaber til at perspektivere til både sig selv og gruppen.

På 8. årgang får eleverne også mulighed for at tilkoble et nyt og undersøgende blik på kroppen; denne centrale og fantastiske organisme, vi har til fælles, der med sine funktioner, rytmer, bestanddele og processer er udgangspunktet for vores liv. Eleverne sætter sig ind i kroppens anatomi, åndedræt, kredsløb, led eller muskler og omsætter disse komplekse, mekaniske og organiske systemer i koreografier.

DE 7 K'ER: LÆRINGSDIMENSIONER I DANSEARBEJDET

De 7 K'er er Aaben Dans' værktøj, der supplerer vores dansearbejde i skolerne ved at systematisere undervisningen i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kritisk tænkning og Kollaboration. Med de 7 K'er ønsker vi at gøre det tydeligt og let for elever såvel som lærere at se og forstå de tværfaglige læringsdimensioner i dansearbejdet.

Find og download det samlede materialet for dansearbejdet med 7. + 8. årgang opstillet med De 7 K'er her.

HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN

Et danseforløb består af 4 dages danseundervisning i 4 timer pr. dag. Undervisningen foregår på skolen.

For at skabe et godt forløb for alle er der nogle ting, vi beder om:

• Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og iPod.
• Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
• Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og lidt frugt.
• Læreren forventes at være til stede og deltagende; hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever, der har brug for det, og dels for at de erfaringer, der bliver gjort i løbet af ugen, kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Forud for danseforløbet vil skolen blive kontaktet af danseunderviserne. Der aftales et møde på skolen, hvor der bliver forventningsafstemt omkring forløbet, og hvor det praktiske aftales omkr. skemalægning, lærerbemanding, hvornår – og for hvem – der skal være visning m.v.

Kommunikation - Én af 7 læringsdimensioner i dansearbejdet
Kommunikation - én af de 7 læringsdimensioner i dansearbejdet.
Foto

Grafisk design af https://annabir.dk/

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
8800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Billedkunst, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Idræt, Innovation og entreprenørskab, Musik
Læringsmål:
Beskrevet i materialet DE 7 K'ER (vedhæftet her på siden) eller via: https://abendans.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/7-K-er-7.-8_.pdf

Se alle tilbud fra: