Danmarks Tekniske Museum

De industrielle revolutioner

”Robotterne stjæler vores arbejde”, bliver der ofte sagt. I undervisningsforløbet diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet.

Indgangsvinklen er Den Industrielle Revolution og opfindelsen af dampmaskinen. Indførelse af nye teknologier betyder ofte store ændringer i arbejdsmarkedet. I “Industri: Fra Håndværk til Robot” diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet.

Vi ser på, hvordan samfundet blev ændret i perioden 1870 og frem til moderne industriproduktion med indførelse af robotter. Migration fra land til by, dampmaskiner, fagforeninger, børnearbejde, samlebånd og robotter er nogle af de emner, vi diskuterer.

Moderne industrirobot

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk, Historie, Innovation
Læringsmål:
Forståelse for udviklingen fra håndværk til robotter.