Den Gamle By

Der var engang en digter

– H.C. Andersen (kan tilpasses alle klassetrin)

En guide klædt i en 1800-talsdragt viser rundt i købstaden og fortæller om H.C. Andersens liv fra barndommen, til han ankom til København. Eleverne hører samtidig om livet i købstæderne.
Kan også foregå på engelsk - velegnet til udvekslingsklasser.

Der var engang en digter – H.C. Andersen
Der var engang en digter – H.C. Andersen
Foto

Den Gamle By

©

Den Gamle By

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Engelsk - Kultur og samfund, Historie - Kronologi og sammenhæng, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund
Fag:
Dansk, Engelsk, Historie, Nordisk sprog
Læringsmål:
Eleverne får et levende, sanseligt indtryk af den virkelighed H.C. Andersen levede i.
Eleverne får kendskab til vilkårene for almindelige mennesker i begyndelsen af 1800-tallet.
Eleverne oplever hvordan det miljø og samfund H.C. Andersen levede i inspirerede hans fortællinger.
Kronologi og sammenhæng: Eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven kan perspektivere egne og andres fortællinger i tid og rum. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Se alle tilbud fra: