Trapholt

Design og inspiration

1 times omvisning eller 2 timers workshop i design og inspiration. I omvisningen tager vi udgangspunkt i Trapholts samling af stole og diskuterer inspiration. Hvad inspirerer designerne til at lave deres ting? Hvad er inspiration?

En stol er ikke bare en plade med fire ben. En designer har gennemtænkt stolen i hver en detalje. Designere har mange inspirationskanaler – den omgivende verden, medier, behov etc. Eleverne skal på en stjernejagt efter stole med udgangspunkt i forskellige genstande.

Workshoppen slutter af med, at eleverne selv skal designe en stol, der er inspireret af en given genstand. 

Design og inspiration
Design og inspiration
Foto

Trapholt

©

Trapholt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
850 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Kolding Kommune. Henholdsvis 550 kr. for en times omvisning eller 850 kr. for workshop for folkeskoler fra andre kommuner.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Billedkunst - Billedkommunikation, Billedkunst - Billedanalyse
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Dansk efter 2. klasse:
Eleven kan formulere undrespørgsmål
Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig
Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortællinger
Eleven kan samtale om budskabet i en produktion

Dansk efter 4. klasse:
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

Billedkunst efter 2. klasse:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

Trapholts mål:
Eleven får viden om kunst og design
Eleven får udvidet sin horisont
Eleven arbejder med kreativ tankegang
Eleven arbejder med kreativ refleksion
Eleven får pirret sin nysgerrighed