Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot

Slottets absolut fornemmeste rum, den fine lille slotskirke eller Dronning Dorotheas Kapel, som det også kaldes, rummer et væld af aspekter omkring protestantisme, tro og fyrsteliv. Forløbet behandler disse aspekter.

I forløbet foretages der en bred og grundig gennemgang af rummets historie, indretning, inventar og benyttelse. Reformationen i Danmark inddrages løbende i forløbet.

Orgelet i Dronning Dorotheas Kapel
Orglet i Dronning Dorotheas Kapel
©

Museum Sønderjylland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
450 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Historie, Religion
Læringsmål:
Forløbet er med til at give eleverne indsigt i historisk og kulturel forandring og kan danne baggrund for refleksion over samspillet mellem fortid og nutid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende. Forløbet kan indgå som et eksempel omkring brud og kontinuitet i Danmark i overgangen mellem middelalder og renæssance, og det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse i relation til perioden.