Glyptoteket

Dyr og guder i oldtidens Ægypten

På forløbet undersøger eleverne de gamle ægypteres gudetro og øver sig i at fortolke gennem oplevelse og indlevelse.

Forløbet er henvendt til dansk. Danskklasser kan øve sig i at fortolke gennem oplevelse, indlevelse og undersøgelse. Forløbet er målrettet både til klasser, der allerede ved noget om oldtidens ægyptiske guder, eller som introduktion til emnet.

Forløbet begynder i Glyptotekets vinterhave, hvor vi skal forestille os, at vi befinder os i det gamle Ægypten. Herefter skal eleverne på jagt efter mytologiske gude- og dyreskikkelser i Glyptotekets ægyptiske samling. Her skal de lytte til dramatiske myter om løvegudinden Sakhmet og underverdenens konge Osiris. Eleverne skal også selv bringe deres indlevelsesevne i spil, når vi sammen genskaber Osiris’ hjertevejningsseance som et rollespil. Til sidst skal vi i mindre hold lytte til en sanselig lydfortælling om den første ægyptiske mumie og besøge Glyptotekets mumiekælder.

 

Ny Carlsberg Glyptotek
Dyr og guder i oldtidens Ægypten
Foto

Ny Carlsberg Glyptotek

©

Ny Carlsberg Glyptotek

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Livsfilosofi og etik

Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension.

Vidensmål: Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser.

Se alle tilbud fra: