Zoologisk Have

Dyreklasser

Gennem håndtering af udstoppede- og levende dyr, finder eleverne fællestræk blandt forskellige dyrearter.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser og i grupper arbejder de frem til, hvad der karakteriserer de forskellige dyregrupper; pattedyr, krybdyr, fugle og insekter.

 

Forslag til forberedelse på Skolen

Brainstorm over hvad vi mennesker har til fælles som mennesker og hvad vi har til fælles med andre pattedyr. Tal om hvorfor vi for nemheds skyld opdeler både planter og dyr i grupper.

Nøgleord: Fællestræk, forskelle, kendetegn, dyregrupper, pattedyr, krybdyr, fugle, insekter

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo

Gå rundt i Zoo og bestem hvilke dyregrupper de forskellige dyr tilhører. Brug de arbejdsark eleverne har arbejdet med i undervisningen. Print evt. "Dyregruppenøgle” som kan støtte eleverne i opgaveløsningen.

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen

Arbejd videre med andre dyregrupper, fx padder, fisk, snegle og spindlere da de nemt kan findes i den danske natur.

Klassifikation   dyregrupper
Dyreklasser
Foto

Zoologisk Have

©

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
3. - 4. klasse:
Eleverne introduceres til videnskabelig opdeling af dyr i forskellige dyregrupper ud fra dyrenes fællestræk.
Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk der er karakteristiske for hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.
Eleverne trænes i på egen hånd at placere dyr i de grupper de hører til hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.

5. - 6. klasse:
Eleverne introduceres til videnskabelig opdeling af dyr i forskellige dyregrupper ud fra dyrenes fællestræk.
Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk der er karakteristiske for hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.
Eleverne trænes i på egen hånd at placere dyr i de grupper de hører til hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.

Se alle tilbud fra: