Museet Sønderskov

Ekspedition Møllestien

En naturtur langs møllestien, der byder på flere forskellige typer af natur, og som varieres efter årstiden. Vi snakker om færdsel i naturen, vi ser på planter og dyreliv langs ruten, og eleverne går i dybden med udvalgte emner og fremlægger for hinanden. Turen varieres alt efter årstiden og den enkelte klasses niveau.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne oplever og lærer om plante- og dyreliv i deres naturlige omgivelser, i forbindelse med årstiden.

Slutmål for faget natur og teknik efter 6. klassetrin:

Beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne.
Gøre rede for fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne. Færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde.

Redegøre for dyr, planter og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jorden.
Konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette.

Se alle tilbud fra: