Museum Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværk

En dag i leret

Undervisningsforløbet giver eleverne et indblik i såvel arbejdsforhold som arbejdsprocessen på et teglværk omkring år 1900. Samtidig ser vi på boligforholdene i perioden 1890-1960. Vi drøfter også forholdet omkring børn som nødvendig arbejdskraft før og nu.

Undervisningen tager udgangspunkt i udviklingen af teglindustrien omkring Flensborg Fjord. Cathrinesminde Teglværk, er omdrejningspunktet når vi genskaber en arbejdsdag omkring 1900. Eleverne udfordres gennem udførelsen af de samme arbejdsopgaver som en teglværksarbejder og hans familie havde på værket og i hjemmet, før teglværket for alvor blev helt industrialiseret.

Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes:
-Gravning af ler
-Fremstilling af håndstrøgne mursten
-Fyldning eller tømning af ringovnen
-Vask af arbejdstøj
-Madlavning på smedejernskomfur
-Fremstilling af brænde og mange flere.

Arbejdsdagen evalueres og gruppens præstation vurderes.
Middagsmaden er inkluderet i prisen.

Hvornår
April - september, mandag - fredag kl. 9 - 15

Man undgår ikke at blive snavset under dagens arbejde.
Man skal være omhyggelig når der fremstiles håndstrøgne mursten.
Foto

House of Science, Vidensby Sønderborg

©

Catherinsminde Teglværk

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
2200 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Historie, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Opleve dengang oldefar klarede arbejdet uden maskiner.
Se, at arbejderne efterhånden fik egen bolig.
Prøve at arbejde på akkord.
Mærke teglværkshistorien på egen krop.