H.C. Andersens Hus

En særlig rundvisning

I ”En særlig rundvisning” tager vi eleverne med ind i Andersens eventyrunivers. Andersen havde sans for de små fortællinger, som gemmer sig i alle de ting, der befinder sig i vores omgivelser. Derfor går vi sammen med eleverne på jagt efter de fortællinger, som ikke er blevet fortalt – før nu! Eleverne introduceres desuden til museumsformidling som begreb. Sammen med eleverne undersøger formidleren også, hvilke tanker, valg og fravalg der ligger bag enhver museumsudstilling.

Når eleverne ankommer, var det egentlig meningen, at de skulle have en rundvisning. Men den formidler, som eleverne møder, har fået en idé. Hun har givet den samme rundvisning i den samme udstilling mange gange, og pludselig er det gået op for hende, at hun synes, at museet trænger til en ny udstilling. Derfor har hun fundet på, at hun og eleverne sammen skal lave en lynudstilling.

Men eleverne er selvfølgelig nødt til at vide lidt om det, de skal udstille om. Derfor fortæller formidleren begejstret og levende om H.C. Andersens måde at digte eventyr på. Hun bruger spændende eksempler og gode spørgsmål, som engagerer eleverne. Sammen undersøger formidleren og eleverne også museets eventyrdel for inspiration.

I museets atelier arbejder eleverne og formidleren sammen hen imod deres kommende lynudstilling. Ved hjælp af forskellige billedkunstmaterialer arbejder eleverne med at få de helt rigtige udtryk frem i hver deres lille udstillingsværk. Sammen med formidleren fordyber de sig i de tanker og tolkninger, som eleverne gerne vil have frem i deres udstilling. Der arbejdes altså på samme tid i flere kunstneriske lag, på samme måde som H.C. Andersens ofte gjorde det, når han skabte én form for kunst med inspiration fra en anden.

Til sidst får formidleren og lærerne en helt særlig rundvisning – en enerundvisning i elevernes lynudstilling. Her støtter formidleren op om børnenes fortællinger med åbne og improviserende spørgsmål.

For overraskelsesmomentets skyld er det en fordel, at eleverne ikke er forberedt på formidlerens særlige idé.

Til forløbet hører også et opgavesæt, som kan benyttes i klasseundervisningen efter undervisningsforløbet på museet. Undervisningsforløbet kan dog sagtens stå alene.

En særlig rundvisning
Elevernes kunstværker vises
©

Museum Odense

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Forløbet underbygger at eleverne:
• skaber nye fortællinger med både mundtlige og billedlige udtryk
• skaber billeder og historier med afsæt i H.C. Andersens kunstneriske metoder
• forholder sig kritisk og reflekterende til museumsformidling