Øhavsmuseet

En virkelig forbrydelse - udskoling

Få muligheden for at efterforske en virkelig forbrydelse, der fandt sted for 100 år siden. Gennem kildemateriale og udstillingen "Savn & brand" får eleverne chancen for at dykke ned i datidens kriminalhistorie og på baggrund af sagen afsige deres egen dom.

Kulturarv skal både ses, høres og røres, og det kan man i Arresten i Faaborg. Her kommer alt i spil gennem arbejdet med ”Savn & brand”, der er baseret på en virkelig forbrydelse. Det centrale er at give eleverne en oplevelse af, hvor tæt man kan komme på historien, når skriftlige kilder, fotografier, genstande og historiske bygninger som det gamle arresthus inddrages. Eleverne får brug for både hænder og hoved i arbejdet med forbrydelsen. De vil opleve, hvordan deres arbejde med kildematerialet langsomt folder historien ud.

Eleverne sættes i gang med opgaveløsningen på to måder. Først får klassen en rundvisning i Arresten og byretten, og bagefter oplever de i mindre grupper vores udstilling om selve forbrydelsen. Der udleveres kildemateriale, som de kan arbejde videre med på skolen. Vi anbefaler 1 lektion i efterbearbejdning. Gruppernes kildesamlinger og fortællinger vil være forskellige. Det gør klassen i stand til at fortælle en samlet og meget detaljeret historie om Janus, om familien, der mistede gården, om livet i Arresten og tidens mulige straffe. Herefter kan klassen selv prøve at afgive dom i sagen.

Bag tremmer i Faaborg Arrest
En virkelig forbrydelse i Faaborg Arrest.
Foto

Ard Jongsma

©

Øhavsmuseet Faaborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
Prisen er inkl. undervisningsmateriale i klassesæt.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
I forløbet arbejder eleverne med den grundige kildeanalyse. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og den efterfølgende bearbejdning af materialet bag forbrydelsen får eleverne eksempler på museets professionelle arbejde med kilderne. På den baggrund kan klassen forholde sig kritisk til, hvad museet kan vide og ikke vide. Gennem analysen kan de så finde frem til, hvilken tolkning museet har valgt.