Zoologisk Have

Evolution og genetik

Forløbet kombinerer evolutionsteori med genetik og arvelighed for at give en dybere forståelse for, hvilke mekanismer der er i spil, når nye arter udvikler sig.

Der tages udgangspunkt i husmusens evolutionære udvikling gennem udregning af fitness for forskellige fænotyper samt registrering af musens tilpasninger til forskellige selektionsfaktorer. Vi kigger på musens arvemateriale og gennemgår meiose og mutation som en forudsætning for variation, der er en forudsætning for evolution.

Til sidst skal eleverne selv sætte evolutionens grundbegreber på en vandrende rosengren og diskutere kønnet formering kontra ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes - lærervejledning og cases

Nøgleord 

Evolution, nedarvningsprincipper, DNA, kromosomer, gener, alleller, mutation, genotyper, fænotyper, fitness, tilpasning, fylogenetisk træ, kønnet formering, fødselsoverskud, variation, meiose, selektionsfaktor, selektionspres, naturlig selektion, art, jomfrufødsel.

 

Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

  • At eleverne opnår viden om evolutionens grundbegreber gennem en enkelt arts evolutionære udvikling
  • At eleverne opnår viden om de genetiske processer, som er til stede ved evolution, herunder nedarvningsprincipper, genotyper, fænotyper, meiose, mutation.
  • At eleverne kan udregne absolut og relativ fitness for forskellige fænotyper
  • At eleverne bliver bekendte med opbygningen af fylogenetiske træer
  • At eleverne kan diskutere fordele og ulemper ved ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.

 

Faglige mål og fagligt indhold

Kernestof

Genetik og molekylær-biologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi

Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

Repræsentations- og modelleringskompetencer

Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng

Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse

Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger.

mus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Oplæget er gratis, når der er betalt indgang til Zoologisk Have
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Hensigten med forløbet er:

At eleverne opnår viden om evolutionens grundbegreber gennem en enkelt arts evolutionære udvikling.

At eleverne opnår viden om de genetiske processer, som er til stede ved evolution, herunder nedarvningsprincipper, genotyper, fænotyper, meiose, mutation.

At eleverne kan udregne absolut og relativ fitness for forskellige fænotyper.

At eleverne bliver bekendt med opbygningen af fylogenetiske træer.

At eleverne kan diskutere fordele og ulemper ved ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.

Se alle tilbud fra: