Zoologisk Have

Evolution og klassifikation

I oplægget evolution og klassifikation introduceres eleverne for begreberne evolution og klassifikation, samtidig med at de stifter bekendtskab med evolutionsteorien.

Genetik og arvelighed berøres, og det er hensigten, at eleverne øver begreber og fagtermer, via praktisk opgaver.
Med udgangspunkt i levende dyr og genstande sammenlignes forskellige arters morfologi, og seks forskellige fagtermer med udgangspunkt i struktur, udforskes. Eleverne opfordres afslutningsvis til at gå ud i ZOO og fortsætte arbejdet.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Det er en fordel hvis I forud for oplægget har diskuteret begreberne;

  • Evolution
  • Variation
  • Mitose og meiose
  • Mutation
  • Selektion

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes - lærervejledning og cases

For repetition af dagens undervisning download da arbejdsark og begrebsoversigt

Nøgleord 

Evolution, arter, fænotype, mitose, meiose, somatisk og gametisk mutation, naturlig selektion variation, selektionspres, seksuel selektion, divergent og konvergent evolution, co-evolution, analog og homolog struktur, præ-adaptiv evolution, klassifikation, fylogeni.

 

Faglige mål og fagligt indhold 

Kernestof:

  • Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion
  • Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, mutation, mitose og meiose.
Evolution og klassifikation
Evolution og klassifikation
Foto

Frank R.

©

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Billedkunst

Se alle tilbud fra: