Brandts - Museum for kunst og visuel kultur

Farverne i kunsten

Kunsten er fuld af fantastiske farver! Farver, der er vilde, glade, foruroligende, ekspressive, symbolske, uhyggelige, musiske og fortællende. Kunstens verden rummer hele paletten!

Med afsæt i Brandts Samling dykker vi ned i farvernes forunderlige verden og undersøger, hvordan kunstnere gennem tiderne har eksperimenteret med farver, farveteorier og teknikker. Vi starter i det helt tidlige 1800-tal med Jens Juels naturskildringer, over Theodor Philipsens impressionistiske sitrende penselstrøg til Asger Jorns sanselige farveeksplosioner, videre til Per Kirkebys vilde farveklatter og mange flere.

Farverne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst
Læringsmål:
At iagttage, beskrive og vurdere farvers optiske virkning og betydning om farvens udvikling som kunstnerisk materiale og virkemiddel; fra det tidlige 1800-tal til i dag

At forstå samspillet mellem kunstens, teknologiens og naturvidenskabens udvikling

At omsætte teoretisk viden om farvers egenskaber og udtryk til praktisk erfaring igennem
farveøvelser

At præsentere og reflektere over egne projekter og beherske fagord og begreber